Strona główna
Dzisiaj jest 23-6-2018

 SERDECZNIE  WITAMY NA STRONIE CHODECZ.DZS.PL !

 KONCERT KOLĘD 'LOVE MUSIC" W ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI!

Nowy Rok 2015 w chodeckiej kulturze zaczął się od mocnego uderzenia . W kościele parafialnym podczas Wieczor Kolęd wystąpił "LOve Musci". Mieszanka rutyny i młodości zaprezentowała się z jak najlepszej strony , wykonując znane i mniej znane kolędy i pastorałki . Świątynia , żłobek i świąteczny nastrój - Dzień Trzech Króli   stworzyły niepowtarzalny klimat tego koncertu. Było co oglądać i przede wszystkim posłuchać , co podkreślił gospodarz parafii ks. dr Zbigniew Skrobicki . Dopisała publiczność , a kto nie był może tylko żałować . Często bowiem narzekamy ,że nic się nie dzieje , a ponadto "cudze chwalimy a swego nie znamy". Posłuchajmy więc fragmentów koncertu ,który prowadził radny Jerzy Stempczyński aby przekonać się ,że warto stawiać na miejscowych ! 

 FRAGMENTY KONCERTU  - kliknij ! 

Zdrowych , pogodnych świąt Bożego Narodzenia mieszkańcom Miasta    i Gminy Chodecz życzą radni Rady Miejskiej  ...

                            

JAROSŁAW GRABCZYŃSKI NOWYM BURMISTRZEM CHODCZA !

      1.  J.Grabczyński -66,26 %                

      2.  G.Wilińska - 33,74 % 

       Frekwencja w II turze - ok. 50 % 

JERZY DANIEL STEMPCZYŃSKI - okr. 5 - poz. nr 6 -"X"

ŚWIĘTO NIEODLEGŁOŚCI - 11 LISTOPADA W CHODCZU !

  10/30 -ZŁOŻENIE KWIATÓW POD CHODECKIMI POMNIKAMI

  11/OO - MSZA ŚW. W INETNECJI OJCZYZNY 

  11/45 - KONCERT "LOVE MUSIC" - PIEŚNI PATRIOTYCZNE 

   - PO ZAKOŃCZENIU- ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ W RYNKU

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH !

16 LISTOPADA KOLEJNE WYBORY SAMORZĄDOWE !

 Kończy się kadencja obecnej Rady Miejskiej . Chodeccy radni  w liczbie 15 -u zostali wybrani na czteroletnią kadencję w 2010 r. Trafili na trudny okres problemów finansowych z budżetem , wejściem w życie ustawy "śmieciowej" czy też kłopotami demograficznymi w szkołach . Najważniejsze udało się jednak rozwiązać lub załągodzić . Opłaty za wywóz śmieci należą do najniższych w powiecie, powołano spółkę komunalną , ustabilizowano budżet gminy i zmniejszono jej zadłużenie. Inwestycje służące potrzebom lokalnej społeczności/np. drogi/  były priorytetem. Wreszcie doszło do rozpoczęcia prac przy modernizacji plaży miejskiej. Zapewne oczekiwania były dużo większe , ale "krawiec kraje jak mu materii staje". Pamiętajmy ,że rada nie odpowiada za przygotowanie i wykonanie , koszt prowadzonych inwestycji  . Tutaj najważniejsza jest rola burmistrza i urzędu . Być może nadchodzące ,kolejne wybory będą przełomem i w kolejnej kadencji uda się nowej  radzie "bujnąć" gminę jeszcze bardziej do przdou...

 

 

CHODECKIE "DOŻYNKI-2014" 

W ostatni dzień sierpnia odbyły się chodeckie dożynki gminno-parafialne . Dopisała pogoda, było trochę atrakcji i niestety niezbyt duża frekwencja . Szkoda ....

 FOTO - DOŻYNKI '2014 - kliknij !

TURNIEJ BEACH SOCCERA  W MSTOWIE!

Koniec wkacji jest bogaty w imprezy sportowo-rekreacyjne . Jedną z nich odbyła się w Mstowie k. Chodcza-  turniej beach soccera. Łącznie wzięło w nim udział 11 drużyn w 2 kategoriach wiekowych .W kategorii dziecięcej najlepsi okazali się zawodnicy z Pyszkowa , przed MGKS Lubraniec i Chodczem. W kategorii dorosłych - wygrała ekipa Mstowa I przed OSP Chodecz i "Piorunem" Mstowo. Mecze odbywały się przy pięknej pogodzie i stały na dobrym poziomie sportowym i pełne dramaturgii. A przede wszystkim liczyła sie dobra zabawa !

Foto z impezy -kliknij !

Filmik - kliknij !

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE REGIONLNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MiG Chodecz opublikowano wystąpiene pokontrolne RIO z Bydgoszczy po kontroli przeprowadzonej w UMiG Chodecz na początku tego roku . Mozna się z nim zapoznać klikając w link poniżej . Każdy może więc sobie wyrobić pogląd na temat gospodarki fnansowej, realizacji inwestycji za które odpowiada burmistrz i kierowany przez niego  urząd. Kontrolujący zwrócili uwagę na wiele nieprawidłowości w realizacji inwestycji gminnych , skutkujących m.in. utratą dotacji  i dodatkowymi kosztami ze strony samoządu. Pismo zawiera również wiele innych uwag i informacji ...

Kontrola - kliknj !

BURMISTRZ SAWIŃSKI ZNÓW BEZ ABSOLUTORIUM!

 Burmistrz Chodcza kolejny rok nie otrzymał wymaganej ilości głosów i pozostał bez absolutorium z wykonania budżetu za 2013 r. Za otrzymał 5 głosów , przeciwko było 6 radnych przy 3 wstrzymujących . Bezwzględna większość wynosiła 8 głosów "za". Wśród zarzutów postawionych p. Sawińskiemu był m.in. fakt, że corocznie umarzane są kwoty podatku osobom , które w powszechnym odczuciu znane są z zamożności. Przewodniczący komisji p. A.Koza zauważył , że nazwiska tych mieszkańców z roku na rok są te same .Gdzie tutaj poczucie sprawiedliwości ? Radni również nie otrzymali wszystkich dokumentów do kontroli , o które poprosili burmistrza i urząd na piśmie . Również poważne są zarzuty z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej z s. w Bydgoszczy dot. spraw finansowych,-przeprowadzonej na początku tego roku . Burmistrz nie zrealizował również kilku wniosków radnych w sprawie możliwości zwiększenia dochodów MiG Chodecz. Dlatego też komisja wnioskowała do Rady o nie udzielanie absolutorium . Chodecki burmistrz jest jedynym w powiecie , który nie uzyskał odpowiedniej liczby głosów przy uchwale absolutoryjnej ...

NIEDZIELNY PIKNIK W ZALESIU !

W najbliższą niedzielę w Zalesiu odbędzie piknik rodzinny pn. "Mama , Tata i Ja " . Przewidziano szerg atrakcji, zabaw i konkursów . Początek godz. 15/oo niedzielę . Organizatorzy - KGW , M-GOPS i OSP zapraszają ! Warto nadmienić ,że kolejne imprezy tego typu odbędą się Pyszkowie, Woli Adamowej , Zbijewie i Brzyszewie .

 

SĄD OKREGOWY ODRZUCA APELACJĘ BURMISTRZA !

 Jak dowiedział się nasz portal w Sądzie Okęgowym we Włocławku odbyła się rozprawa apelacyjna z wniosku Kazimierze Sawińskiego przeciwko Radzie Miejskiej w Chodczu , który nie zgadzał się z uchwałą radnych o obniżeniu wynagrodzenia oraz z decyzją  Sądu Rejonowego , który wydał wyrok niekorzystany dla burmistrza . Również SO podzielił zdanie SR i Rady Miejskiej i odrzycił apelację p. Sawińskiego . Radni podjęłi uchwałę zgodnie z prawem i jest ona obowiązująca . Skarżącemu pozostaje jednynie kasacja . Przypominamy ,że Rada obniżyła wynagrodzenie burmistrza z 10800,o na 6900,o miesięcznie z uwagi na niewłaściwe jej zdaniem zarządzanie sprawami gminy Chodecz.

OBCHODY 3 MAJA W CHODCZU ... i  PIKNIK !

Tradycyjnie już od ponad 20 lat chodecki samorząd obchodzi uroczyście Święto 3 Maja. W tym roku oprócz przemarszu i złożenia kwiatów pod pomnikami T.Kościuszki i poległych w okresie II wojny a o g.11/oo msz św. w kościele parafialny , zaplanowano cz. artystyczno-rozrywkową.  W godzinach popołudniowych zaś piknik na chodeckim rynku . Przygotowano wiele atrakcji - wystąpi m.in. zespół "MEJK".Rano zbiórka o g.10/15 przed UMiG !

PROMOCJA NOWEGO ALBUMU "BMZCh" !

W niedzielę odbyła się promocja nowego albumu wydanego dzięki staraniom"Bractwa Miłośników Ziemi Chodeckiej" w Chodczu . Pozycja zawiera już cz. materiałów znanych z poprzednich albumów, wzbogaconych o nowe , pozyskane zdjęcia , opisy i fakty .Album mógł się ukazać dzięki osobistym staraniom i wsparciu finansowym członków stowarzyszenia oraz obiecanej/ przyznanej ale nie wypłaconej/ dotacji Urzędu Marszałkowskiego z s. w Toruniu . Koszty wydawnictwa są b. wysokie , dlaetgo też można ten album nabyć wpłacając darowiznę na rzecz działalności statutowej/ u p. Grabarczyka przy ul. Wojska Polskiego/  i miejmy nadzieję , na kolejne udane pozycje książkowe o Chodczu i okolicach...Pozycja obowiązkowa w biblioteczce każdego mieszkańca - polecamy !

    NASZYM DROGIOM PANIOM SERDECZNE ŻYCZENIA WSZYSTKIEGO DOBREGO W DNIU ICH ŚWIĘTA    SKŁADA  REDAKCJA SERWISU

        

ZEBRANIE W OSP CHODECZ - WILIŃSKA I FIJAŁKOWSKI NAGRODZENI!

 Tradycyjnie w styczniu każdego koljengo roku odbywają się zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP naszej i innych gmin powiatu włocławskiego. W ubiegły piątek swoje spotkanie mieli strażacy z Chodcza. Podczas niego doszło do miłej uroczystości , gdy wręczono specjalne podziękowania dla Andrzeja Hernyka Fijałkowskiego oraz Grażyny Wilińskiej i Zespołu Szkół im. W.Reymonta w Chodczu . P. Grażynie i p.Andrzejowi podziękowano za życzliwośc , bezintersowną pomoc i wspieranie działań miejscowej jednostki . "Wsparcie jakie otrzymujemy jest dla nas dowodem zaufania i najwyższego uznania naszej bezinteresownej działalności społecznej" - napisali strażacy . Wypada tylko przyklasnąć !

                  

DOSIEGO 2014 NOWEGO ROKU

 

 ŻYCZY WSZYSTKIM CZYTELNIKOM - REDAKCJA !

 

 

WIECZÓR KOLĘD w  Z.S. im.W.REYMONTA 

W piątek odbył się w Zespole Szkół im. W.Reymonta w Chodczu tradycyjny wieczór kolęd . Wystąpili młodsi i starsi artyści z Chodcza i zespół ks. Dęręgowskiego z Włoocławka . Nie zabrakło poczęstunku - były słodycze, kawa i herbata dla obecnych na koncecie . Przede wszystkim był jednak  świąteczny klimat i różne wersje znanych kolęd . Śpiewali oczywiście wszyscy obecni ....  Szczególnie wzruszająco zabrzmiało wykonanie " Wolnego miejsca przy stole " przez Marlenę Czyżewską . Zasłużone brawa byłe wszakże dla wszystich wykonawców koncertu . Pierwszy raz po wielu latach wystąpili tez w Chodczu pochodzący z naszego miasteczka- "Lolek" Janikowski i Andrzej Ładziński , którzy akompaniowali chodeckim i włocławskim wykonawcom kolęd ... Fotki poniżej!

FOTKI - kliknij !

Wieczór Kolęd - video 1

Wieczór Kolęd - video 2

ANDRZEJKI W SZPO NA PLUSIE !

Rada Rodziców SZPO w Chodczu była wspólnie z dyrekcją placówki organizatorem imprezy z okazji popularnych "Andrzejek". W imprezie uczestniczyło 50 osób a zysk z balu wyniósł ok.1800,oo zł . Kwota ta zostanie przeznaczona m.i . na zakup sprzętu sportowego do miejscowej hali sportowej . W 2014 r. planowany jest z kolei tradycyjny bal karnawałowy , który od 5 lat z sukcesem organizuje także rada rodziców placówki w Chodczu . Można oglądać foto z imprezy -link poniżej ...

FOTO -kliknij !

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU

Na 12 stycznia 2014 r. zarządzone zostały wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w okregu nr 10 - obejmującym soł. Strzyżki i Mstowo . Zgłoszono 3 kandydatów - p. Adryjańczyk/Mstowo/ - KWW "Nasze Sołectwo", p. Jarosława Grabczyńskiego-KWW "Wspólnota Samorządowa"/Huta Chodecka/ i p. Jerzego Szałańskiego- KWW "Sprawiedliwość"/Strzyżki/.Ten ostatni wczesniej był radnym z tego okręgu . Komisarz Wyborczy rozpisał przedterminowe wybpry w związku z wygaszeniem mandatu radnego Szałańskiego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego , który dzierżawił od MiG Chodecz działkę rolną o pow. 50 arów , a w myśl obowiązujących przepisów było to nie do pogodzenia ze sprawowaniem funkcji przedstawicielskiej w samorządzie gminnym .

RADNI i WŁADZE GMIN POWIATU W OBRONIE POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH Z KUTNEM!

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego niewiele robi dla utrzymania ciągłości połączeń kolejowych między Włocławkiem i Kutnem . Z przewozów korzysta wielu mieszkańców okolicznych gmin , którzy pracują bądz uczą się w różnych miastach . Sprawa budzi wiele emocji , dlatego w środę w Lubieniu Kuj. spotkali się przestawiciele cz. gmin celem zajęcia stanowiska . Był obecny m.in. burmistrz Wiktorski z Lubienia Kuj. , staorsta Kaca , radni powiatowi Domżalski i Fijałkowska a Chodecz reprezentowali - przewodnicząca D.Warszawska , przewodniczący komisji - G.Wilińska i J.Stempczyński oraz sekretarz B.Nowakowski . Uzgodniono m.in. iż będzie przygotowane wspólne stanowisko gmin pow. włocławskiego sprzeciwiające się likwidacji tych połączęń i skierowane m.in. do marszałka województwa , posłów i sentarów z naszego terenu o podjęcie wspólnych działań z myślą o mieszkańach a nie takich , które utrudniają im życie . Nie wyklucza się również wystąpienia do administracji rządowej . Osoby zainteresowane złożeniem swojego podpsiu na listach protestacyjnych będą z kolei mogli złożyć je u sołtysów czy też w sklepach i placówkach . Likwiduje się połączenia PKS,  teraz kolejowe  a co będzie następne ? Nie pozwólmy się tak traktować !

STADION MIEJSKI IM .RTM. PILECKIEGO!

 Rada Miejska nadała stadionowi przy ul. Warszawskeij imię rtm. Pileckiego . Wnioskodawcą był radny Jerzy Stempczyński , który w uzasadnieniu mówił jak wielką i ważną postacią w naszej historii był Witold Pilecki. Radni głosowali za uchwałą jednogłośnie . Ponadto na wniosek radnych E.Kwiatkowskiej i B.Krupy rozpatrywano sprawę obnizenia diety przewodniczącej rady z 1100,oo do 800,oo zł./m-c. Sprawa ta wywołała różne opinie i zdania w konsekwencji wnioskodawcy wycofali swój wniosek .Radni dokonali też zmian w budżecie i uchwalili program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. W I cz. wiele emocji wywołało spotkanie z komendantem miejskim policji we Włocławku p. Stachowiakiem , który wysłuchał wielu uwag ze strony obecnych na sali mieszkańców i radnych / m.in. kradzieże , brak poczucia bezpieczeństwa w godzinach nocnych itp.  / . Obiecacł ,że wezmie je pod uwagę przy dyslokacji patroli.

SĄD PRZYZNAŁ RACJĘ RADZIE MIEJSKIEJ!!!

Jak się dowiadujemy w dniu 20 listopada odbyła się rozprawa sądowa  z pozwu p.Kazimierza Sawińskiego przeciwko Radzie Miejskiej i podjętej przez nią uchwale / w lipcu br./  o obniżce wyngarodzenia burmistrza o kwotę 3900,oo zł . Sąd Pracy już na pierwszym posiedzeniu oddalił pozew p. Sawińskiego , przyznając tym samym rację radnym i podjętej przez nich decyzji . Przypomnijmy ,że burmistrz zarabiał wczesniej 10 820,o zł a po obniżce otrzymuje miesięcznie kwotę  6900,oo . Radni również sobie obniżyli o 33% kwotę otrzymywanych diet za posiedzenie , co związane jest z problemami finansowymi gminy, które są pochodną lat wcześniejszych i prowadzonych inwestycji. Ostatnio Rada przyjęła także wewnętrzny program naprawczy  dla budżetu , co w perpsektywie kilku lat powinno przynieść wymierne rezultaty  dla miasta i gminy  Chodecz ....

OBCHODY 11 LISTOPADA W CHODCZU 

Tradycyjnie samorządowcy Chodcza , mieszkańcy , organizacje społeczno-kulturalne wzięły udział w obchodach Święta Narodowego 11 Listopada . Rano złożono kwiaty pod pomnikiem ofiar II wojny z Chodcza i okolic a także pmnikiem T.Kościuszki w rynku. Pózniej dobyła się msza św. w intencji Ojczyzny i przemarsz ulicami Chodcza . Jak co roku najliczniejszą grupę stanowili członkowie OSP i ich pojazdy bojowe . Nie zabrakło pocztów sztandarowych chodeckich szkól i OSP. W godzinach popołudniowych  w miejscowej remizie wystąpił kabaret "Ot.to" a obchody zakończyły się pokazem sztucznych ogni ...

FOTKI  kliknij !

WYDARZENIE W CHODCZU - PIĘKNY KONCERT E.GEPPERT!

To niewątpliwie jedno z wydarzeń 2013 r. - koncert Edyty Geppert w chodeckim kościele w ramach obchodów Święta Niepodległośći 11 Listopada .Długo będziemy o nim pamiętać .Piękny głos , teksty piosenek i muzyka orazy charyzma artystki stworzyły niepowtarzalny nastrój , który udzielił się przybyłym na ten występ. Publiczności było tak wiele, że można tylko żalować , że koncert nie odbył się w większym obiekcie . E.Geppert zaprezentowała swe największe przeboje . Nie zabrakło również nowości .  Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Włocławskiego i wsparciu ze strony "BMZCh"oraz miejscowej społeczności i przedsiębiorców . Oby jak najwięcej tego typu koncertów w naszym miasteczku !

"ZAMIAST" E.Geppert- kliknij !

JERZY SZAŁAŃSKI STRACIŁ MANDAT RADNEGO

Radny Jerzy Szałański z soł. Strzyżki stracił mandat , co związane  jest z wyrokiem NSA utrzymującym zarządzenie wojewody i WSA -stwierdzające jego wygaśnięcie. P. Szałański dzierżawi od Gminy Chodecz działkę o pow. 0,5 ha , co jest niezgodne z ustawą . Do wojewody wysyłano w związku z tym faktem różne pisma i nawet donosy . Wybory uzpełniające mają się odbyć w dniu 12 stycznia 2014 r. Do 13 grudnia można zgłaszać kandydatów na radnych w tym okręgu wyborczym. J.Szałąński jest także od ponad 20 lat sołtysem soł. Strzyżki . W składanym oświadczeniu majątkowym nie ukrywał faktu dzierżawy działki gminnej.

RADNI CHODCZA OBNIŻYLI  SOBiE DIETY O 1/3 !

W czwartek - 7 listopada dokończono obrady 35 sesji rady miejskiej . Jednym z głównych punktów obrad była obniżka diet . Większość radnych przychyliła się do propozycji radnego Jerzego Stempczyńskiego , który z uwagi na sytuację finansową gminy i cięcia w budżecie zaproponował obniżkę diet ze 120,o na 80,o zł / czyli o 1/3/. Dodatkowo wyjaśnił ,że o ile nie będzie środków w budżecie to radni mogą do końca roku obradować bez żadnych diet / taka była zresztą deklaracja wszystkich radnych /. W głosowaniu 10 rajców  było za uchwałą w tej sprawie ,1 przeciw a 2 wstrzymało się od głosu. W związku z tym mniej będą też otrzymywac sołtysi - zamiast 60,o - 40,o zł. Punkt dot. diet miał być rozpatrywana wcześniej , ale z uwagi na nieobecność wnioskodawcy radnego Krupy , sprawę ich obniżki  przełożono na kolejną sesję . Wbrew rozprowadzanym informacjom obyło się bez większych dyskusji , a radni podeszli ze zrozumieniem do całej sytuacji ....

JEDNO ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - DWIE IMPREZY W CHODCZU !

W ramach obchodów Święta Niepodległości -11 Listopada będziemy świadkami dwóch imprez organizowanych w Chodczu . I  Tka najpierw w niedzielę - 10 listopada w chodeckim kościele wystąpi wspaniała artystka -piosenkarka p. Edyta Geppert . Jej koncert zaplanowano na g.18/oo a o g.17/oo poprzedi go  msza św.  Organizatorem jest Starosta Powiatu Włocławskiegi przy współudziale B.M.Z.Ch. Natomiast w poniedziałek impreza organizowana ze  środków Urzędu Marszałkowskiego i Samorządu MiG . W ramach niej gwiazdą ma być kabaret "Otto" . Przewidziany jest również pokaz sztucznych ogni . Występy mają się odbyć w miejscowej remizie OSP.Urząd wykłada na to kwotę 10 tys. zł . Warto nadmienić ,że  na początku roku radni obcieli sobie podobną kwotę z diet w budżecie rady na 2013 r. Trafiła ona do rezerwy ogólnej finansów samorządu .

NIK SPRAWDZI CHODECKIE OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE ?

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Chodczu p. A.Koza podczas ostatniej sesji poinformował, że komisja postanowiła wystąpić do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli dot. inwestycji - budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ponad 100 gospodarstwach gminy . MiG Chodecz straciła wskutek popełnionych błędów , uchybień blisko 500 tys. zł , których wypłaty / dotacji/ odmówił Urząd Marszałkowski w Torinu. Z tego powodu radni zmuszeni byli pokryć ten niedobór ze środków własnych gminy. Zdaniem radnego komisja uczyniła wszystko  by wyjaśnić sytuację , ale sprawy są na tyle poważne i wymagają np. opinii biegłych, że postanowiono zakonczyć zlecone przez radę badanie w/w inwestycji wnioskiem do NIK ,

CHODNIK POJAWIA SIĘ I ZNIKA ...

Dużo zamieszania wyniknęło w sprawie chodnika przy cmenatrzu parafialnym w kierunku amfiteatru , który starostwo powiatowe przy wsparciu MiG Chodecz miało wybudować zamiast modernizacji Al.Zwycięstwa. Za wykonaniem robót przez ZGK w Chodczu opowiedziało się 3 radnych - D.Warszawska , G.Wilińska i J.Stempczyński . Reszta była przeciw bądz wstrzymała się z uwagi na problemy finansowe . Chodnika miało nie być ... Okazuje się ,że jednak możłiwe jest rozwiązanie , które zadowoli oboe strony i chodnik najpózniej w przyszły roku będzie dokończony . Pytanie tylko po co to całe zamieszanie w sytuacji , gdy inne gminy tylko czekały by przejąc polbruk na chodniki na ich terenie ?

NIE NISZCZĄ A NAPRAWIAJĄ !

Utarło się ,że nasza młodzież potrafi tylko dewastować wspolne mienie i urządzenia . Tymczasem w środowe popołudnie na chodeckiej plaży można się było przrkonac ,ze jest inaczej , niż się dość powszechnie uważa . Grupa młodzieży w czynie społecznym postanowiła naprawić boisko do siatkówki plażowej . Sami przynieśli grabie, szpadle , szypy oraz taczki. - Na tym , co było dotychczas nie dało się już grac , gdyż groziło poranieniem nóg - powiedzieli Kacper Winkler i Mariusz Olejniczak . Czy naszemu urzędowi nie zależy by przyjeżdżali i odwiedzali nas turyści ?. Nasza plaża i zejście na nią nie wygląda zbyt zachęcająco ...- stwierdzili rozgoryczeni . Potrzeba nam jednej małej przyczepy żwiru /5 ton/ a zrobimy boisko , jak trzeba . Teraz piłka jest po stronie urzędu .Są chętni do pracy, to może warto a wręcz należy im pomóc ....
FOTKI Z PLAŻY - kliknij !

Fotki z II dnia akcji - kliknij !

 AFRYKAŃSKI UPAŁ NA PIKNIKU W BRZYSZEWIE

Po Chodczu, Zalesiu i Zbijewie kolejny piknik obył się w Brzyszewie . Impreza była pełna atrakcji i cieszyła się dużym zainteresowaniem . W ramach pikniku odbył się mecz siatkówki , gdzie zmierzyły się ekipy Brzyszewa i Samorządu MiG . Lepsi okazali się gospodarze wygrywajac 3-0 /16-14,15-11 i 15-13/.  Nieco klimatu tej udanej imprezy zanjdziemy na fotkach poniżej ...

FOTO Z PIKNIKU - KLIKNIJ !

STAROSTA KACA DOTRZYMAŁ SŁOWA ....

Na jednej z wiosennych sesji starosta Kazimierz Kaca obiecał radnym położenie nawierzchni asfaltowej w kilku newralgicznych punktach . I tak dużo lepiej możemy juz  pojechać w kierunku do Sobiczew , poprawiono odicnek drogi w kierunku Psar/ Łysa Góra/ a ostatnio cz. Al.Zwycięstwa w Chodczu . No cóz , wypada tylko podziękować za dotrzymanie danego słowa i prosić o jeszcze więcej .... Teraz czekamy na spelnienie obietnic Marszalka Wojewodztwa  i modernizacje drogi w kier. Chocenia.

RADNI OBNIŻAJĄ WYNAGRODZENIE BURMISTRZA !

Na wtorkowej sesji rada miejska podjęła kilka waznych uchwał /w tym zmian do budżetu i spr."śmieciowych"/. Rozważono równiez wniosek kimisji rewizyjnej o obniżkę wynagrodzenia K.Sawińskiego. Uzasadnienie powyższego miało kilka stron . Radny A.Koza zaproponował kwotę 6900,o zł /m-c . Radny Feliniak z kolei 8900,o Dotychczas burmistrz Sawiński zarabiał blisko 11000,o zł/m-c. Rada głosami 8 za przy 7 wstrzymujących się przyjęła propozycję radnego Kozy. Nowe wynagrodzenie będzie obowiązywac od dnia 1 sierpnia br. Burmistrza nie było na obradach sesji , gdyż od poniedziałku jest na zwolnieniu chorobowym. Zgromadzeni na sali mieszkańcy przyjęli werdykt radnych gromkimi brawami...

70 ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSKIEJ !

11 lipca  przypada 70 rocznica zbodni wołyńskiej popełnionej przez nacjonalistów z OUN-UPA na bezbronnych Polakach zamieszkujących dawne kresy Rzeczpospolitej. Mordowano z bezprzykładnym bestialstwem starszych i młodszych , kobiety w ciąży i dzieci. Przed śmiercią naszych rodaków torturowano sposoboami , które trudno dziś sobie wyobrazić . Pamietajmy o tych wydarzeniach i pomódlmy się za wszystkich , którzy zginęli . Niech spoczywają w pokoju , chociaż Ci , którzy przeżyli nie zaznają w swej pamięci spokoju do końca swych dni .....  W wyniku tego ludobójstwa  zginęło ponad 100 tys.Polaków .

RADNI  ZA SPÓŁKĄ I OBNIŻKĄ ....PENSJI BURMISTRZA

Wspólne spotkanie komisji rady we wtorek 9 lipca poświęcone było sprawie wywozu nieczystości stałych po 1 lipca br. i propozycji powołania spółki komunalnej w miejsce ZGK. Po dyskusji radni jednomyślnie poparli pojekt utworzenia spółki. W ciągu 2 tygodni Urząd ma przygotować sprawę przekształcenia zakładu pod względem formalno-prawnym, a w tym projekty uchwał. Wystąpiono również do burmistrza i urzędników o przygotowanie odpowiedniej informacji o wywozie śmieci dla mieszkanców , firm i właścicieli działęk rekreacyjnych. Rozpatrzono również wniosek komisji rewizyjnej o obniżenie wynagrodzenia burmistrza w związku z coraz gorszą sytuacją finansową gminy i brakiem absolutorium za 2012 r. Radni w większości zdają się być za obnizką wynagrodzenia . Do rozpatrzenia i przegłosowwania pozostaje tylko o jaką kwotę. Pensja burmistrza Chodcza/ 11 tys. zł./m-c/należała dotychczas do najwyższych w regionie . Na wniosek radnych zakupiona zostanie również dodatkowa "śmieciarka"dla ZGK dla opnaowania wywozu nieczytsości po 1 lipca br.

WYKŁADY "GENDER" NA KUL-u - Bp MERING ZANIEPOKOJONY

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zgodził się  na uruchomienie wykładów na uczelni dot. ideologiii gender /feminizm, małżeństwa tej samej płci itp./. Zaniepokojenie w tej sparwie wyraził nasz biskup diecezjalny ks. Wiesław Mering , gdyż ideologia ta jest w swych założeniach wrogo nastawiona do religii i kościoła. W związku z tym skierował nawet specjalny list do rektora KUL - ks.prof. Antoniego Dębińskiego z zapytaniem , czy dobrze przemyśłano problem tych wykładów na katolickiej uczelni i jaki będzie ich program. Bp W.Mering jest w episkopacie polskim przewodniczącym zespołu d.s kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

RADNI CHCĄ POWOŁAĆ SPÓŁKĘ KOMUNALNĄ W MIEJSCE ZGK

Problemy z realizacją ustawy "śmieciowej" i coraz gorszą kondycją miejscowego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz bierność w tej sprawie burmistrza/przebywa na urlopie/, spowodowały podjęcie przez radnych inicjatywy przekształcenia ZGK w spółkę komunalną /ze 100% udziałem samorządu/ . W myśł obowiązujących przepisów tylko taki podmiot może brać udział w przetargach na wywóz nieczystości w naszej i innych gminach. I zarabiać ! Podobne spółki funkcjonują w kilku gminach województwa i mają się całkiem niezle / np. Baruchowo/. Zapewne na początku do takiej firmy będzie trzeba dołożyć / dosprzętowienie/ , ale pózniej i zarabiać . "Chodzi nam też o nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców , bo miejscowa młodzież ma marne szanse na zatrudnienie w naszej gminie"- przekazał radny J.Stempczyński . Zdaniem radnych D.Warszawskiej czy A.Kozy spółka może wykonywać wiele innych prac na rzecz samorządu i nie trzeba najmować firm spoza Chodcza . Radny Szałański stwierdził z kolei ,że pomysły w tej sprawie rada zgłaszała od kilku lat , ale urząd i burmistrz nie podjęli działań w tej sprawie . Sprzęt można zakupić albo wziąć w leasing.W najbliższych tygodniach rozstrzygnie się , czy inicjatywa rady zakończy się pomyślnym finałem.....  Tymczasowo /brak rozstrzygnięcia III przetargu/ nieczystości wywozi dalej ZGK .

KOLEJNY BAL GIMNAZJALNY I ROK SZKOLNY ZA NAMI

Zakonczył się kolejny rok szkolny 2012/2013 . Na uroczystości do szkoły przybyli m.in. Danuta Warszawska - przew.Rady Miejskiej i Jerzy Stempczyński - przew. Rady Rodziców - radny.Tym razem zabrakło tradycyjnych gości- burmistrza i proboszcza chodeckiej parafii . Podsumowania dokonał dyrektor SZPO - Marek Kwieciński . Najlepszym uczniom ,a było ich dużo- wręczono wiele książkowych nagród . Najlepsi absolwenci szkoły otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Radę Rodziców .Wcześniej - w środę odbył się bal gimnazjalny absolwentów rocznika - 1995 . Przed nimi kolejne wyzwania- nauka w szkołach ponadgimnazjalnych i start w dorosłe życie. Na zakończenie był przygotowany przez nich program artystyczny , łzy wzruszenia i sympatyczna - w dobrej atmosferze zabawa w hali SZPO .Fotki z balu i zakończenia roku szkolnego poniżej . Zapraszamy !

FOTO -- kliknij !

Edyta Geppert - "Zamiast" 

BURMISTRZ CHODCZA BEZ ABSOLUTORIUM

Niespodziewane wydarzenia miały miejsce na czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Chodczu na której m.in. głosowano absolutorium dla Burmistrza Chodcza . Radni najpierw przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu / 5 za przy 8 wstrzymujących się/. Następnie głosowano absolotorium za 2012 r. W tym punkcie pomimo pozytywnej opinii / z zastrzeżeniami/ komisji rewizyjnej i RIO za udzieleniem absolutorium głosowało tylko 5 radnych ,przeciw 3 a 5 wstrzymało się/. Dość niejsana interpretacja RIO mówi , że wynik głosowania to jakby "stan zawieszenia" /rada nie podęła uchwały ani za ani przeciw/ , gdyż więksozść bezwzględna ustawowego skłądu rady wynosiła "8" głosów . Teoretycznie radni mogą w lipcu zdecydować o referendum w sprawie odwołania burmistrza Sawińskiego . Na sesji padło wiele głosów b. krytycznych ze strony radnych i mieszkańców. Dodatkowo atmosferę podgrzała sprawa wywozu nieczystości stałych/ kolejny przetarg się nie odbył i burmistrz i urzednicy nie wiedza co robić dalej/. Brak również rozstrzygnięcia kto będzie obsługiwał kąpielisko w tym roku / czyżby znowu firma "Fala"?/.Gmina jest w potrzasku . Do sprawy powrócimy .

ILE ZARABIAJĄ SAMORZĄDOWCY CHODCZA ?

W ostatnim okresie dość często na rozmaitych zebraniach czy spotkaniach podnoszony jest temat zarobków władz gminy Chodecz czy też diet radnych . Uchylmy więc rąbka danych w tej sprawie . I tak burmistrz Kazimierz Sawiński zarobił np. w 2011 r. łącznie 145,5 tys. zł , co daje na miesiąc kwotę 11,2  tys. zł. Sekr
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery